Tilknytte til Krukkehuset
"Krukkemor" og "krukkedatter" ved havet
"Krukkemor" og "krukkedatter" ved havet

Dei fleste kunstnarane tilknytta Krukkehuset er amatørkunstnarar. Soleis er det få med eiga heimeside til å presentere sine arbeid. Etter kvart som vi har meir biletmateriale vil vi legge fram fleire prsentasjonar av folk og arbeid rundt Krukkehuset.

Sjå også under LENKJER til personar og aktivitetar med knyting til KRUKKEHUSET.

 

Andre med knyting til KRUKKEHUSET